Địa chỉ: 308/12 Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3550 0339 / 0902800433

Email: online@sachhuongtich.com 

Website: Sachhuongtich.com

Facebook: fb.com/huongtichbooks