Thư quán bán sách và đọc sách tại chỗ: phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật.

+ Buổi sáng: 7:00 - 11:00

+ Buổi chiều: 13:00 - 17:00

Riêng Chủ nhật: buổi sáng.

Mượn sách: Sáng thứ bảy hằng tuần (hoặc khi có thông báo).